Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Galeria Kupiecka "OCZKO". Spółka nasza, a zwłaszcza jej menedżerowie reprezentują kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji projektów inwestycyjnych obejmujących pełną paletę realizacyjną, począwszy od przygotowania koncepcji organizacyjnej, technicznej, finansowej poprzez stworzenie dokumentacji techniczno - architektonicznej, finansowej i prawnej, a skończywszy na realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów będących przedmiotem tych projektów. Oferowany przez nas obiekt Galerii Kupieckiej "OCZKO" posiada następujące cechy techniczno - użytkowe: Obiekt składa się z trzech rodzai powierzchni użytkowych:
  1. powierzchnia użytkowa kupiecka Obejmuje powierzchnię sprzedaży oraz zaplecza kilkudziesięciu boksów handlowych o powierzchni podstawowej 18 m² z możliwością łączenia w segmenty podwójne lub potrójne (o powierzchni 36 m² lub 54 m²). Wysokość boksów w świetle wynosi 3 m i posiadają one podstawowe media, tj. energię elektryczną, telefon, a boksy spożywcze dodatkowo instalację wodnokanalizacyjną oraz przygotowaną instalację dla komór chłodniczych. Cena najmu powierzchni kupieckiej jest objęta zasadą "kotwicy cenowej" co oznacza, iż cena ta jest zbliżona lub identyczna z obecnie ponoszonymi kosztami w odniesieniu do 1 m² i miesięcznego czasu handlu. Część powierzchni będzie przeznaczona pod usługi miejscowego rzemiosła w celu ożywienia charakterystycznych dla danego regionu zawodów (rękodzielnictwo), jak również typowych zawodów rzemieślniczych tj. szewc, krawiec, itp.
  2. powierzchnia handlowa komercyjna Przeznaczona do komercjalizacji dla podmiotów zewnętrznych lub "silnych" handlowców danego miasta, przykładowo sklepy rzemieślnicze, piekarnie, sklepy obuwnicze. Powierzchnie te charakteryzuje podniesiony standard techniczny, ekspozycja oraz minimalna powierzchnia - 54 m². Ceny najmu są cenami wolnorynkowymi, negocjowanymi między naszą Spółką a najmującymi.
  3. powierzchnia pasażu Jest to powierzchnia multifunkcjonalna (około 600 m² i więcej) wykorzystywana dla celów:
    • handlowych (sprzedaż sezonowa, okazjonalna lub z tzw. wolnej ręki, organizacja pokazów mody, promocje handlowe, sprzedaż fabryczna)
    • imprez kulturalno - oświatowych (przewiduje się organizację koncertów kameralnych, promocje szkół muzycznych, teatralnych, ognisk plastycznych, miejscowych artystów, przewidziane są organizacje spotkań okolicznościowych, jubileuszowych danego miasta i gminy, koncerty muzyki regionalnej, koncerty życzeń, koncerty niedzielne itp.)
    • imprez sportowo - rozrywkowych (imprezy mające na celu promocję sportu, fitness, kultury fizycznej, zdrowego odżywiania, obsługa imprez sportowych typu wspólne oglądanie meczy ligowych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy połączone z festynem sportowym, karczmą piwną i konkurencjami sportowymi dla mieszkańców, przykładowo turniej tenisa stołowego młodzieży do lat 15 o puchar Burmistrza/Prezydenta Miasta).
W zakresie organizacyjno - prawnym proponujemy budowę Galerii Kupieckiej "OCZKO" na terenach obecnych targowisk przy założeniu możliwości zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy (na warunkach komercyjnych) z opcją wykupienia terenu po wybudowaniu Galerii Kupieckiej. Realizacja całości inwestycji nie wymaga zaangażowania środków samorządowych. Przewiduje się założenie kupieckiej spółki celowej dla realizacji projektu Galerii Kupieckiej "OCZKO", której współwłaścicielami mogą zostać miejscowi Kupcy na zasadach określonych w odrębnej ofercie. Zapraszamy do współpracy wszystkich Gospodarzy Miasta, Cechy i Stowarzyszenia Kupieckie oraz osoby prywatne.